لیست فایل ها - صفحه 1

گزارش کارآموزی تابلوهای برق راه آهن (ورد)

گزارش کارآموزی تابلوهای برق راه آهن (ورد) - 1 ‏ ‏ ‏ بسم الله ‏الرحم‏ن الرحیم ‏ ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏–‏ واحد شهر ری ‏رشته کاردان فنی برق ‏–‏ ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 33 ص (ورد)

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 33 ص (ورد) - ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد مشهد ‏گزارش کارآموزی ‏شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مش...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آموزی شركت توزيع برق 15 ص (ورد)

گزارش کار آموزی شركت توزيع برق 15 ص (ورد) - 1 ‏گزارش دوره كار ‏آ‏موزي ‏ مقدمه : ‏ اين ‏دوره مربوط به درس کار‏آ‏موزی مي باشد ‏من اين دوره را...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه اي فارس (ورد)

کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه اي فارس (ورد) - ‏1 ‏مقدمه : ‏شركت برق منطقه اي فارس با موضوع و هدف توليد نيروي برق ، انتقال ، توزيع و خريد و ف...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کنتور برق (ورد)

کنتور برق (ورد) - ‏کنتور وس‏ی‏له‏ ا‏ی‏ است که مقدار انرژ‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ را اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏ کند و بر حسب ک‏ی‏لو‏ وات ساعت (ژول) نشان م‏ی‏ د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد رایانه در برق 17 ص (ورد)

کاربرد رایانه در برق 17 ص (ورد) - ‏1 ‏مدار شماره 1 ‏در مدارهای زیر الف) پتانسیل گره ها ب) جریان شاخه ها ج) توان هر یک از عناصر را بدست آوری‏د‏....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی در باز کن برقی یا اف اف 68 ص (ورد)

کارآفرینی در باز کن برقی یا اف اف 68 ص (ورد) - ‏طرح در باز کن برقی ‏ ‏ (مرکز آموزش عالی‏ شهید‏ بهشتی اردکان)‏ ‏ ‏ ‏پروژه و کار آفرینی ‏ ‏مرکز ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگي ورود برق به ايران (ورد)

چگونگي ورود برق به ايران (ورد) - 2 ‏چگونگي ورود برق به ايران ‏آشكارا بايد پذيرفت كه برق و چگونگي ورود آن به ايران در ‏گامهاي نخست، از زمينه‌هاي ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآموزی برق 24 ص (ورد)

کارآموزی برق 24 ص (ورد) - ‏2 ‏اينجانب مسعود فرجپور در زمستان 82 موفق به گذرندان دوره كاراموزي شدم و‏ ‏در اين دوره موفق شدم تجاربي در امور فني اخ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی