لیست فایل ها - صفحه 2

کارآموزی شركت برق منطقه اي خراسان و امور انتقال 16 ص (ورد)

کارآموزی شركت برق منطقه اي خراسان و امور انتقال 16 ص (ورد) - ‏مقدمه نويسنده ‏زندگي جستجو است، تلاش براي دست يافتن به مرزهاي نو، مرزهاي علم و د...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هزينه هاي برق (ورد)

هزينه هاي برق (ورد) - 1 ‏فصل سوم : هز‏ي‏نه ها‏ي‏ تام‏ي‏ن برق ‏64-4- تام‏ي‏ن برق متقاض‏ي‏ان با قدرت کمتر از 30 ک‏ي‏لووات‏ ‏هز‏ي‏نه ها‏ي‏ تام‏ي‏ن...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونه بين مسئوليت هاي كاري و خانوادگي تعادل برقرار كنيم (ورد)

چگونه بين مسوليت هاي كاري و خانوادگي تعادل برقرار كنيم (ورد) - ‏چگونه بين مسئوليت هاي كاري و خانوادگي تعادل برقرار كنيم؟ ‏نويسنده : اميني، محمدص...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي( 124 ص (ورد)

پروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضي( 124 ص (ورد) - ‏2 ‏1 ‏فصل اول ‏2 ‏1 ‏فصل اول ‏2 ‏1 ‏فصل اول ‏2 ‏1 ‏فصل اول...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پريز برق، نيرو رساني و كليدها و فيوزها 40 ص (ورد)

پريز برق, نيرو رساني و كليدها و فيوزها 40 ص (ورد) - 41 ‏پريز برق، نيرو رساني و كليدها و فيوزها ‏نيرورساني (كابل كشي ـ سيم‏‌‏كشي) ‏به منظور برق‏...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پست برق و ژنراتور اضطراري 12ص (ورد)

پست برق و ژنراتور اضطراري 12ص (ورد) - 82 ‏پست برق و ژنراتور اضطراري ‏پست‏‌‏هاي برق و ترانسفورماتور ‏پستها به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي‏‌‏شو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران (ورد)

پروژه هاي ديسپاچينگ ملي و منطقه اي سازمان برق ايران (ورد) - ‏1 ‏فهرست مطالب ‏عنوان صفحه ‏قسمت اول: آشنايي با مراكز ديسپاچينگ ملي و منطقه اي ‏1- ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نيروگاه برق (ورد)

نيروگاه برق (ورد) - ‏2 ‏نيروگاه برق ‏مقدمه ‏ نيروگاههاي آبي ، سازه‌هاي عظيم و پيچيده‌اي هستندكه در زماني طولاني و با ‏صرف هزينه‌هاي بسيار بنا مي...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه كارآموزي برق كارخانه 4 شركت لوله سازي اهواز (ورد)

پروژه كارآموزي برق كارخانه 4 شركت لوله سازي اهواز (ورد) - ‏- 33 - ‏- 2 - ‏ ‏ دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر ‏موضوع: ‏پروژه كارآموزي برق كارخا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی