نتایج جستجو برای «(ورد)»

آشنايي با شبكه هاي توزيع(برق 37 ص (ورد)

آشنايي با شبكه هاي توزيع(برق 37 ص (ورد) - ‏1 ‏آشنايي با شبكه هاي توزيع : ‏ صنعت برق يكي از حياتي ترين صنايع يك كشور به حساب مي آيد . در اين ميا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش مبانی پایه برق الکترونیک 8 ص (ورد)

آموزش مبانی پایه برق الکترونیک 8 ص (ورد) - 1 ‏مجموعه‏ شماره 1 ‏«‏الكترونيك پايه مدل 2 MK7501»‏ ‏هدف‏ از ارائه اين مجموعه آشنايی ‏علاقمندان‏ نوآ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ابزار برقي نيمه هادي 57 ص (ورد)

ابزار برقي نيمه هادي 57 ص (ورد) - ‏2 ‏2 ‏1-30 ابزار برقي نيمه هادي ‏دوران جديد از علم الكترونيك هيدروليكي برقي با معرفي تراستورها در اواخر دهه 1...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتقال برق بدون سيم (ورد)

انتقال برق بدون سيم (ورد) - ‏انتقال برق بدون سيم (از سطح ماه) ‏يکي از ايده هاي جديد توليد انرژي، انتقال انرژي خورشيدي از ‏سطح ماه بصورت بي سيم ا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنيت تجهيزات شبكه هاي برق 14 ص (ورد)

امنيت تجهيزات شبكه هاي برق 14 ص (ورد) - ‏2 ‏فهرست مطالب ‏عنوان مطلب ‏صفحه ‏امنيت تجهيزات شبكه ‏1 ‏امنيت فيزيكي ‏2 ‏افزونگي در محل استقرار شبكه...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الکترونیک رشته برق (ورد)

الکترونیک رشته برق (ورد) - ‏0 ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏الکترون‏ی‏ک ‏د‏ی‏ج‏ی‏تال ‏تراشه ‏ی‏ا‏ مدارات مجتمع ‏ی‏ا‏ آ‏ی‏ س‏ی ‏مبدلها ‏ی‏ا‏ حس کننده ها ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انرژی برق (ورد)

انرژی برق (ورد) - ‏از‏ ‏انرژی‏ ‏برق،‏ ‏درست‏ ‏استفاده‏ ‏کنید ‏خداوند‏ ‏بزرگ،‏ ‏نعمت‏ ‏های‏ ‏فراوانی‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏داده‏ ‏است‏. ‏ما‏ ‏باید‏ ‏در‏ ‏ب...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع نيروگاه هاي برق 19 ص (ورد)

انواع نيروگاه هاي برق 19 ص (ورد) - ‏نيروگاه گازي ‏نيروگاه هاي گازي ، كاربردهاي ويژه اي دارند. ‏نيروگاه گازي به نيروگاهي مي ‏گويند كه برمبناي س...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ايمني در برق عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و موانع 30 ص (ورد)

ايمني در برق عایق بندی قسمتهای برق دار , ایجاد حسار و موانع 30 ص (ورد) - ‏1 ‏ايمني در برق-عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و موانع ‏برق م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع پست برق (ورد)

انواع پست برق (ورد) - ‏2 ‏دانشگاه آزاد اسلامي ‏ ‏واحد ايذه ‏گزارش كار آموزي ‏رشته :‏ ‏برق ( الكترو تكنيك ) ‏موضوع :‏ ‏انواع ‏پست برق ‏تقدير و ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی